Category Archives: Blog

Ký ức về một thời lửa đạn qua những trang sách

Những trang truyện, dòng nhật ký lưu giữ cuộc đời và sự hy sinh cao đẹp vì non sông đất nước của các chiến sĩ đã ngã xuống trở thành nguồn tư liệu quý được thế hệ sau giữ gìn. Ký ức người lính. Ý tưởng về bộ sách được phát động từ năm 2012, […]