Category Archives: Quy chế hoạt động

Điều khoản sử dụng

Nhà sách trực tuyến: sachtv.vn là sản phẩm thương mại điện tử thuộc quyền sở hữu của nhà sách. Khi đã truy cập tìm kiếm và chọn lựa sản phẩm của Nhà sách nghĩa là Quý khách đã chấp thuận và tuân theo những quy định dưới đây: Điều 1:Khi đăng ký tài khoản, Quý […]