Bà Bovary

90.000 VND

✓ Tác giả: Gustave Flaubert

✓ Người dịch: Bạch Năng Thi

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: Năm 2018

✓ Kích thước: 13,5 x 20,5

✓ Số trang: 482

✓ Loại bìa: Bìa mềm