Bà chủ

72.000 VND

✓ Tác giả: Fyodor Dostoevsky ( Nguyễn Thị Thu Thủy và Thành Đức Hồng Hà dịch)

✓ Năm xuất bản: 2021

✓ Kích thước: 14 x 20.5 cm

✓ Loại bìa: Bìa mềm

✓ Số trang: 272