Chàng Ngốc

257.000 VND

✓ Tác giả: F.M. Dostoievski

✓ Người dịch: Võ Minh Phú

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: 7 – 2017

✓ Kích thước: 16 x24

✓ Số trang: 936

✓ Loại bìa: Bìa cứng