Chiếc lá cuối cùng

55.000 VND

✓ Tác giả: O, Henry

✓  Người dịch: Nhiều người dịch

✓ Thể loại: Tập truyện ngắn

✓ Ngày xuất bản: 4 – 2020

✓ Kích thước: 14x 20,5cm

✓ Số trang: 199

✓ Loại bìa: Bìa mềm