Clean Code – Mã Sạch Và Con Đường Trở Thành Lập Trình Viên Giỏi

    386.000 VND

    Tác giả: Robert Cecil Martin
    Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
    Công ty phát hành: Tri Thức Trẻ

    Danh mục: