Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội

34.000 VND

✓ Tác giả: Doãn Kế Thiện

✓ Ngày xuất bản: 2019

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 191

✓ Loại bìa: Bìa mềm