Cuộc chiến đi qua

170.000 VND

✓ Tác giả: Kanta Ibragimov

✓ Người dịch: Đào Minh Hiệp

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: 2017

✓ Kích thước: 16 x 24cm

✓ Số trang: 1500

✓ Loại bìa: Bìa cứng