Đảo đá kỳ lạ

41.000 VND

✓ Tác giả: Nguyễn Minh Châu

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: 5 – 2020

✓ Kích thước: 14cm x 20,5cm

✓ Số trang: 185

✓ Loại bìa: Bìa mềm