Đội du kích thiếu niên Đình Bảng

68.000 VND

✓ Tác giả: Xuân Sách

✓ Kích thước: 14 x 20.5 cm

✓ Năm xuất bản: 2021

✓ Loại bìa: Bìa mềm