Gia đình má Bảy

70.000 VND

✓ Tác giả: Phan Tứ

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: 2017

✓ Kích thước: 13,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 377

✓ Loại bìa: Bìa mềm