Hoàng Lê nhất thống chí

95.000 VND

✓ Tác giả: Ngô Gia Văn Phái. Ngô Tất Tố (dịch)

✓ Ngày xuất bản: 2017

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 511

✓ Loại bìa: Bìa mềm