Jane Eyre

138.000 VND

✓ Tác giả: Charlotte Brontë

✓ Người dịch: Nguyễn Tuyên

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: 01- 2019

✓ Kích thước: 16 x 24cm

✓ Số trang: 574

✓ Loại bìa: Bìa mềm