Lão Goriot

95.000 VND

✓ Tác giả: Honeré De Balzac

✓ Người dịch: Lê Huy

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: Năm 2019

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 415

✓ Loại bìa: Bìa mềm