Luận ngữ chú giải

97.000 VND

  • học

✓ Tác giả: Dương Bá Tuấn

✓ Người dịch: Ngô Trần Trung Nghĩa

✓ Ngày xuất bản: 2019

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 467

✓ Loại bìa: Bìa mềm