Ngọn tầm vông

38.000 VND

✓ Tác giả:  Đoàn Giỏi

✓ Năm xuất bản:  4 – 2019

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 100

✓ Loại bìa: Bìa mềm