Người chồng vĩnh cửu

90.000 VND

✓ Tác giả: F. M. Dostoievski

✓ Người dịch: Đào Tuấn Ảnh

✓ Thể loại: Tiểu thuyết

✓ Ngày xuất bản: Năm 2017

✓ Kích thước: 16 x 24cm

✓ Số trang: 219

✓ Loại bìa: Bìa cứng