Người mẹ

90.000 VND

“Người mẹ” bằng hình tượng nghệ thuật điêu luyện đã tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh tư tưởng của Đảng chống lại khuynh hướng tự phát trong phong trào công nhân.

Mã: 8935236417617 Danh mục: , ,