Người trở về

31.000 VND

✓ Tác giả: Nguyễn Khải

✓ Thể loại: Truyện vừa

✓ Ngày xuất bản: 4 – 2020

✓ Kích thước: 14cm x 20,5cm

✓ Số trang: 115

✓ Loại bìa: Bìa mềm