Nhật ký của một con người thừa

58.000 VND

✓ Tác giả: Ivan Turgenev

✓ Người dịch: Nguyễn Thị Thu Thủy

✓ Thể loại: Tập truyện ngắn

✓ Ngày xuất bản: Năm 2019

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 222

✓ Loại bìa: Bìa mềm