Số phận con người

90.000 VND

✓ Tác giả: Mikhain Sôlôkhốp

✓ Người dịch: Nhiều người dịch

✓ Ngày xuất bản: 8-2018

✓ Kích thước: 14,5 x 20,5cm

✓ Số trang: 461

✓ Loại bìa: Bìa mềm