Tam Quốc diễn nghĩa

70.000 VND

✓ Tác giả: La Quán Trung.  Hồ Viên Viên (biên soạn)
✓ Người dịch: Vũ Bích Ngọc
✓ Thể loại: Sách thiếu nhi
✓ Ngày xuất bản: Tháng 11 năm 2019
✓ Kích thước: 20 x 20cm
✓ Số trang: 155
✓ Loại bìa: Bìa mềm